image

Příklad rozpočtu

 


Data:

Pronájem bazénu -                   1.300,- Kč/ vyučovací hodina
Doprava tam a zpět -                     23,80 Kč/km
Čekání dopravce -                         23,80 Kč za každou započatou čtvrthodinu
   (čekání hradí plavecká škola)
Výuka žáka -                                  35,- Kč / vyučovací hodina
Příklad rozpočtu pro 10 vyučovacích hodin a 50 žáků:

Pronájem bazénu -                  13.000,-
Doprava (30 km) -                     7.140,-
Čekání dopravce -                            0,-
Výuka žáků -                           17,500,-
                                       ...........................
Celkem -                                  37.640,-

Pozn.: Pronájem bazénu se počítá za 60 minut
Příklad rozpočtu pro 10 hodin/50 žáků při dvouhodinové výuce:
(pět dvouhodinovek)

Pronájem bazénu -                   10.000,-
Doprava (30 km) -                      3.570,-
Čekání dopravce -                             0,-
Výuka žáků -                            17,500,-
                                          ...........................
Celkem -                                   31.070,-

Pozn.: Pronájem bazénu se počítá za 2 x 45 minut