image

Základním a mateřským školám

nabízíme výuku plavání ve Vyškově, Bučovicích nebo Brankovicích
 
Při výuce plavání postupujeme podle ověřených metodik. Při výuce první pomoci a záchrany tonoucích spolupracujeme se specialisty z vodní záchranářské služby, kteří v hodinách přímo asistují. Úzce spolupracujeme také s vyškovským sportovním plaveckým oddílem při výběru talentů.

Bázlivějším dětem se věnujeme individuálně formou her a pohybových říkanek. Děti, které již plavat umí, vedou instruktoři, kteří zpravidla působí i jako trenéři ve sportovním plaveckém oddílu (KPS Vyškov). Ti učí děti nejen moderním trendům plavecké techniky, ale i pravidlům sportovního plavání.

Při výuce plavání se vyhýbáme donucovacím prostředkům. Naši trenéři se naopak snaží moderním způsobem dosáhnout toho, aby se děti nejen naučily plavat, ale aby se ve vodě cítily také příjemně.


Hodnotíme

 
image děti ne podle počtu uplavaných metrů, ale podle pokroku, jehož v kursu dosáhly. Pokud například bázlivý neplavec dokáže po několika lekcích splývat, zaslouží podle nás podobné hodnocení jako stejně starý, ale zkušenější plavec, který zvládne nový styl.

Finance

 
image Ceny za výuku plavání konzultujeme s řediteli základních a mateřských škol. Vždy se snažíme o průnik zájmu naší plavecké školy a zájmu základních a mateřských škol.

Za úhradu zajistíme i dopravu žáků do akvacentra. Školám ze vzdálenějších oblastí můžeme nabídnout i dvouhodinové lekce.

Plně si uvědomujeme, že základní a mateřské školy usilují o co nejlepší podmínky pro svoji činnost včetně kvalitní výuky plavání za přijatelnou cenu. To je přesně to, co jim nabízíme.

Příklad rozpočtu ZDE