O NÁS

PLAVECKÁ ŠKOLA S JIŽ TŘINÁCTILETOU TRADICÍ

Při výuce plavání postupujeme podle ověřených metodik. Při výuce první pomoci a záchrany tonoucích spolupracujeme se specialisty z vodní záchranářské služby, kteří v hodinách přímo asistují. Úzce spolupracujeme také s vyškovským sportovním plaveckým oddílem při výběru talentů.

Bázlivějším dětem se věnujeme individuálně formou her a pohybových říkanek . Děti, které již plavat umí, vedou instruktoři, kteří zpravidla působí i jako trenéři ve sportovním plaveckém oddílu (KPS Vyškov) . Ti učí děti nejen moderním trendům plavecké techniky, ale i pravidlům sportovního plavání.

Při výuce plavání se vyhýbáme donucovacím prostředkům. Naši trenéři se naopak snaží moderním způsobem dosáhnout toho, aby se děti nejen naučily plavat, ale aby se ve vodě cítily také příjemně.