ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLKY

NABÍZÍME KURZY PLAVÁNÍ PRO

Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout školám a školkám plavecké kurzy, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly dětem bezpečné a zábavné prostředí pro zdokonalování jejich plaveckých dovedností. Naši kvalifikovaní a zkušení instruktoři se zaměřují na individuální potřeby každého dítěte a podporují jejich růst a sebevědomí ve vodě.

Naše plavecké kurzy pro mateřské školky jsou určeny dětem ve věku od 3 do 6 let. Chceme, aby se děti při plavání cítily bezpečně a uvolněně, a proto klade naše škola důraz na odbourávání strachu z vody. S našimi instruktory, kteří mají zkušenosti s prací s malými dětmi, se děti postupně seznamují s vodou a vytvářejí si pozitivní vztah k plavání. Pomocí her a hravých aktivit podporujeme jejich sebevědomí a zároveň je učíme základní plavecké dovednosti.

Naše kurzy pro základní školy jsou navrženy tak, aby propojovaly radost z vody s výukou plaveckých dovedností. Učíme děti hravou formou a přistupujeme k nim individuálně. Naši instruktoři se zaměřují na zdokonalování techniky plavání, vytrvalosti a také na odbourávání případného strachu z vody. Při výuce se snažíme vytvořit důvěryhodné a bezpečné prostředí, kde se děti mohou postupně překonávat a rozvíjet své schopnosti ve vodě. Zároveň se učíme různé vodní hry, které pomáhají dětem zapojit se do výuky a získávat nové dovednosti s radostí. Naši instruktoři se s radostí věnují i zdokonalování plavecké techniky těch, kteří již ovládají základy. Zaměříme se na detaily a jemné nuance, které pomohou dětem posunout se ještě dál. Jsme přesvědčeni, že neexistuje meze pro zdokonalování a rádi pomůžeme šikovným plavcům dosáhnout jejich plaveckého potenciálu.